Madagascar

Country Summary:

Staff Members PAPISY Ialfine and RAZANADRETEFA Zotonantenaina
When registered 2011
Alliance focal network Fédération pour la Promotion Féminine et Enfantine (FPFE)
Government COEs 67
View the Centres of Excellence
Media COEs 6
Key partners Ministère de la Population de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme; Ministère de l’Artisanat de la Culture et des Patrimoines; Association des Elus Sensible au Genre (AESG); Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM), EISA, UNESCO; UNFPA; UNDP; GIZ; Centre de Presse Malagasy; Département Interdisciplinaire de Formation Professionnelle (DIFP); Université d’Antananarivo, Union Africaine, Union Européenne

Read more about GL’s work in Madagascar.

Madagascar Strategy 2016 – 2020 


Madagascar: Commune Rurale Analavory

Ao anatin’ny faritra Analamanga no misy ny Kaominina ambanivohitra Analavory. Ny kaominina dia mirefy 106 km2ary ahitana mponina miisa 67 900 ary fokontany miisa 24. 58%n’ny mponina dia vehivavy avokoa ary ny ankamaroan’ny mponina dia mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana, indrindra fa ny fiompiana trondro. Anjoman’Ankona dia manana sekoly ambaratonga voalohany miisa 27 ary sekoly ambaratonga faharoa […]

Madagascar: Commune Rurale Ambohibary

Kaominina Ivon-toerana Mendrika efa hatramin’ny taona 2011, ny Kaominina ambanivohitra Ambohibary dia ao amin’ny faritra Vakinakartra no misy azy. Ahitana mponina miisa 64 000, ao anatin’ny Kaominina Ambohibary dia ahitana fokontany miisa 19. Eo amin’ny lafiny foto-drafitr’asa, ny Kaominina dia manana toeram-pitsaboana ho an’ny daholobe 3, sekoly ambaratonga voalohany miisa 25, sekoly ambaratonga faharoa 4, oniversite […]

Madagascar: Commune Urbaine Amboasary Sud

75 Km miala ny renivohitry ny faritra Anosy (Fort Dauphin) no ahitana ny kaominina Andrenivohitry Amboasary Atsimo. Manana velerantany 463 km ² izy. Mihoatra ny 32  411 ny mponina ao aminy . Ny lalana kominaly kosa dia mirefy 83 km. Eo amin’ny resaka fahasalamana dia misy CHD 1 sy CSB II iray eny an-toerana. Eo […]

Madagascar: Commune Urbaine Ambatondrazaka

Ambatondrazaka dia kaomina renivohitry ny faritra Alaotra mangoro. Nanomboka tamin’ny taona 2010 izy no ivon-toerana mendrika. Manana mponina 118 400 izy, 56 300 lehilahy ary 62 100 vehivavy. Raha efa amin’ny sehatrin’ny fanabehazana dia misy sekoly ambaratonga voalohany miankina amin’ny fanjakana fito (7) izy , sekoly ambaratonga faharoa roa (2) , ary sekoly mambaratonga faha […]

Madagascar: Commune Rurale Alakamisy Itenina

Kaominina Ambanivohitra 40 Km ao antsimon’ny Fianarantsoa no  misy an’ny  Alakamisy Itenina. Ivoton’ny distrika ny Vohibato izy. Namomboka tamin’ny 2011 no ivon-toerana mendrika momba ny miralenta sy ny fampandrosoana. Manana mponina 18 786 izy ary manana velaran-tany 165 km2. Fokontany 13 no mandrafitra ny kaominina ; misy tobi-mpahasalamana , sekoly ambaratonga voalohany an’ny fanjakana 19 izy […]

Madagascar: Sommet national sur la mise en œuvre du protocole sur le Genre et le Développement

Madagascar: Sommet national sur la mise en œuvre du protocole sur le Genre et le Développement

COMMUNIQUE DE PRESSE Pour diffusion immédiate  Antananarivo, le 28 Mai 2018: ommet national sur la mise en œuvre du protocole sur le Genre et le Développement, 29 – 30 Mai 2018, Hôtel le Pavé Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar  « Action locale pour atteindre les objectifs de développement durable et l’Agenda 2030 du Protocole de la SADC sur […]

RAPPORTS RANOPISO

COE Report card Stage Description Date Outputs I Meetings and adoption of COE concept 11 June 2014 Buy-in report Score card II Situation analysis 11 June 2014 Situation analysis III SADC Protocol on gender and development 10 July 2014 Village meeting IV Inception workshop 07-09 July 2014 Inception workshop V Action planning workshop 27-29 August […]

August 1, 2017 Themes: Governance Programs: Centres of Excellence | Gender & Governance | Training

RAPPORTS MAINTIRANO

COE Report card Stage Description Date Outputs I Meetings and adoption of COE concept 29 Sept2014 Buy-in report Score card II Situation analysis 29 Sept 2014 Situation analysis III SADC Protocol on gender and development 03 Oct 2014 Village meeting IV Inception workshop 30 Sept-03 Oct 2014 Inception workshop V Action planning workshop 22-24 Oct […]

July 31, 2017 Themes: Governance Programs: Centres of Excellence | Gender & Governance

RAPPORTS BETANATANA

COE Report card Stage Description Date Outputs I Meetings and adoption of COE concept 04 Nov 2014 Buy-in report Score card II Situation analysis 04 Nov 2014 Situation analysis III SADC Protocol on gender and development 11 Dec 2014 Village meeting IV Inception workshop 11-13 Dec 2014 Inception workshop V Action planning workshop 22-24July 2015 […]

July 31, 2017 Themes: Governance Programs: Gender & Governance

RAPPORTS AMBOVOMBE

COE Report card Stage Description Date Outputs I Meetings and adoption of COE concept 09 July 2014 Buy-in report Score card II Situation analysis 09 July 2014 Situation analysis III SADC Protocol on gender and development 24-27 Sept 2014 Village meeting IV Inception workshop 24-27 Sept 2014 Inception workshop V Action planning workshop 22-24 0ctober […]

July 31, 2017 Themes: Governance Programs: Gender & Governance
Madagascar

Office

Country ManagerIalfine PAPISY
Phone020 22 350 51
Emailmadamanager@genderlinks.org.za
AddressLot C 142 B Andranomena, Antananarivo -101-