Centres of Excellence

Madagascar: Commune Rurale de Ramena

Ny kaominina ambanivohitr’i Ramena dia 19 kilometatra miala an’i Diégo Suarez, any avaratr’i Madagasikara. Ny isam-ponina dia 11.225 ary mirefy 105 km² ny tanàna; Mizara ho Fokontany dimy (tanàna kely) ny kaominina, manana sekolim-panjakana dimy, sekoly fampianarana ankapobeny iray ary toeram-pitsaboana iray. Ny ankamaroan’ny mponina dia mivelona amin’ny fanjonoana sy ny fizahan-tany. Ivon-toerana Mendrika hatramin’ny […]

August 18, 2018 Themes: Local Government Programs: Centres of Excellence | Gender & Governance

Madagascar: Commune Urbaine Betioky Sud

Betioky sud dia isan’ireo distrika 9 mandrafitra ny faritanin’ny Toliara. Manana velaran-tany 354 Km2izy izay misy mponina 30 371 ka 13 559 amin’izany dia lehilahy ary 16 849 vehivavy. Mizara ho fokontany 27 ny kaominina. Manana sekoly fanabehazana fototra izy ary sekoly ambaratonga faha roa iray. Efa hatramin’ny 2013 izy no isan’ireo ivon-toerana mendrika. Aminin’ny […]

Madagascar: Commune Rurale de Sabotsy Namehana

Ny tanànan’i Sabotsy Namehana dia 20 km miala an’ Antananarivo renivohitra. Ny tanàna dia fanta-daza amin’ny  tsenam-barotra lehibe. Ny ankamaroan’ny mponina ao dia miasa amin’ny sehatra tsy miankina sy mpiasam-panjakana avokoa. Ny kaominina dia nanaraka ny dingana rehetra ao amin’ny maha-ivon-toerana mendrika ary efa manana drafitr’asa momba ny Miralenta sy ny ady amin’ny herisetra. Fananganana […]

Madagascar: Commune Urbaine Manjakandriana

47 kilometatra miala ny Renivohitra no misy ny kaominina Ambonivohitr’i Manjakandriana. Mihisa 202 771 ny mponina ao aminy, ary manana sekoly ambaratonga voalohany 15 sy sekoly ambaratonga faharoa 3 izay mizara ao anatin’ny tanàna 24. Ny loharanom-bolan’ny mponina dia ny fambolena, fiompiana ary ny fitrandrahana ny ala. Tao aorian’ny fametrahana ny drafitr’asa momba ny miralenta teto […]

Madagascar: Commune Rurale Anjozorobe

90Kilometatra miala an’Antananarivo renivohitra no misy ny Kaominina ambanivohitra Anjozorobe. Mirefy 512 km² ary ahitana mponina miisa 25 600, 24 fokontany. Raha mikasika ny fotodrafitrasa fampianarana, Anjozorobe dia manana sekoly ambaratonga fototra miisa 32, sekoly ambaratonga faharoa roa ary anjerimanontolo iray tsy miankina, manana tolotra fitsaboana ho an’ny daholobe miisa 2 ihany koa. Nanatevin-daharana ny Ivon-toerana […]

Madagascar: Commune Rurale Anjom’Anankona

Ao anatin’ny faritra Matsiatra Ambony no misy ny Kaominina ambanivohitra Anjoman’Ankona. Ny kaominina dia mirefy 104 km2ary ahitana fokontany miisa 11. Nanatevin-daharana ny Ivon-toerana Mendrika nanomboka ny taona 2011. 55%n’ny mponina  dia vehivavy avokoa ary ny ankamaroan’ny mponina dia mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana. Anjoman’Ankona dia manana sekoly ambaratonga voalohany miisa 11 ary sekoly ambaratonga […]

Madagascar: Commune Rurale Anjinjaomby

Ny kaominina ambanivohitr’i Anjinjaomby dia ao amin’ny faritra SAVA, 30 kilometatra miala ny distrikan’i Sambava. Miisa 8.740 ny mponina ary mirefy 224 km², malaza amin’ny famokarana vanille. Raha mikasika ny fanabeazana, ny kaominina dia manana sekoly ambaratonga voalohany 1, sekoly ambaratonga faharoa 1 ary “Lycée” 1 Fametrahana komity ny miralenta ataon’ny ny kaominina ka hahazoan’ […]

Madagascar: Commune Rurale Andramasina

Ahitana mponina miisa 23 300, ny Kaominina ambanivohitra Andramasina dia mirefy ary misy fokontany miisa 10. Eo amin’ny lafiny foto-drafitr’asa, ny Kaominina dia manana toeram-pitsaboana ho an’ny daholobe 3, sekoly ambaratonga voalohany miisa 11, sekoly ambaratonga faharoa 3. Ny fiveloman’ny mponina amin’ny ankapobeny dia mifototra amin’ny fambolena sy fiompiana. Ambonin’izany, Andramasina dia mamatsy legioma sy voankazo ny […]

Madagascar: Commune Rurale Andoharanomaitso

27 Km miala ny renivohitr’I Fianarantsoa no misy ny kaominina ambanivohitra Andoharanomaitso, nanatevin-daharana ny Ivon-toerana Mendrika nanomboka ny taona 2010. Ahitana mponina miisa 29 900; mirefy 248 km² ary misy fokontany miisa 23.ny kaominina dia manana sekoly ambaratonga voalohany miisa 27, oniversite 4, fianarana ankapobeny 1 ary sekoly ambaratonga faharoa 1. Ny fiveloman’ny mponina amin’ny ankapobeny […]

Madagascar: Commune Rurale Analavory

Ao anatin’ny faritra Analamanga no misy ny Kaominina ambanivohitra Analavory. Ny kaominina dia mirefy 106 km2ary ahitana mponina miisa 67 900 ary fokontany miisa 24. 58%n’ny mponina dia vehivavy avokoa ary ny ankamaroan’ny mponina dia mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana, indrindra fa ny fiompiana trondro. Anjoman’Ankona dia manana sekoly ambaratonga voalohany miisa 27 ary sekoly ambaratonga faharoa […]