Gender Justice

Zimbabwe: Sibongile Moyo

Entrepreneur par excellence My husband abused me emotionally and it affected my well-being. He was working in South Africa and he rarely sent money home and when he did he would send as little as R 500. I struggled to survive with my child since my eldest child had also left for South Africa. It […]

SWAZILAND: Cyprian Fumani- Electronic Parts Centre

Swaziland- Electronic Parts Centre ensures environmental sustainability through recycling of broken down electric appliances. The Electric Parts Centre is a project that serves to repair and utilize the parts of old and broken down electric appliances in order to create new ones. They also recycle other plastic material and use it to create the new […]

September 5, 2018 Themes: Entrepreneurship Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar: RASOARISOA Hantamalala Angeline

Mpivarotra sy manondrana voankazo makany Antananarivo no asako, arakaraka ny fiakaran’ireo vokatra ireo toy ny akondro, pockanel,… Nihatsara sady mahavelona tokoa io asa io satria nahazo tombiny 3 500 000 ariary ny tenako ny enim-bola farany teo ary maminavina hahazo tombony mihoatra an’io aho amin’ny enim-bolana manaraka. Vokatry ny fampiofanana i dia nanatsara ny varotra ny tenako […]

August 23, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar: RALAIZAZAROHAVANA Amelie Pauline

“Volivoanjo nampiana varotra confection eny Ambanivohitra manaraka androtsena sy ny vokatra miakatra” Pauline dia monina ao amin’ny tanànan’I Morondava, faritra Menabe. Nihaona voalohany tamin’ny atrikasa momba ny miralenta izy tao amin’ny iray amin’ireo atrikasa nokarakarain’ny filankevitra ho an’ny ivon’ny tetik’asa ambony. Tamin’izany fotoana izany dia mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny vehivavy eo an-toerana izy. Avy eo […]

August 23, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar: RAHANITRINAINA Marie Louise

Mpivarotra hanimasaka no asako. Mamonjy ireo toerana betsaka olona aho. Nanitatra ny asako aho tamin’ny alalan’ny fivarotana glasy. Taorinan’ny fiofanana natao niaraka tamin’ny GL dia nihatsara hatrany ny tsena nohon’ny fampiharana izany. Vokatry ny fampiofanana i dia nanatsara ny fivarotana hanimasaka ny tenako tamin’ny alalan’ny fifaneraserako tamin’ireo olona akaiky ahy zay fantatro fa manatsara ny tsena. […]

August 23, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar: BABELY Nadia Nantenaina;

“Zaitra mahomby“ Nadia dia monina ao amin’ny tanànan’I Morondava, faritra Menabe. Nihaona voalohany tamin’ny atrikasa momba ny miralenta izy tao amin’ny iray amin’ireo atrikasa nokarakarain’ny filankevitra ho an’ny ivon’ny tetik’asa ambony. Tamin’izany fotoana izany dia mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny vehivavy eo an-toerana izy. Avy eo izy dia nanaraka ny fampiofanana momba ny fandraharahana. Tanatin’ny enim-bolana […]

Madagascar: RAHELIBENJA Mamy Tiana

“Yaourt Mamy“ Tamin’ny taona 2015 I Mamy Tiana no nanomboka niara-niasa tamin’ny Gender Links. Nampanantsoina, nisy fanadihadiana natao taminy, Formation nataon’ny Gender Links no tena nafantarany momba ny Miralenta. Tamin’ny taona 2014 izy dia nanaraka fampiofanana nataon’ny Gender Links, taorian’ny fampiofanana dia nanomboka ny asa fandraharahana fivarotana yaourt sy vokatra avy amin’ny ronono izy, eny […]

August 22, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar: RASOAMANAMBELO Veronique Erica

Mpivarotra trondro eto Mahajanga ny asako. Maka trondro eny amin’ny lakana no nataoko taloha. Tao aorinan’ny fiofanana azoko dia nanomboka nivarotra ny trondro izay alaiko. Eny amin’ny tsena no ivarotako izany ary avadiko trondro maina izany mba tsy hahafaty antoka ahy. Nahazo tombony 480 000 Ariary aho tamin’ny enim-bolana farany tamin’ny trondro maina. Maminavina hahazo tombony […]

August 21, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar: RANAIVOSONINA Verosoa Patricia

Tamin’ny volana Jiona 2014 no nanombohako ny fampiofanana ny Gender Links dia nampianarina izahay fa ny vehivavy dia afaka manao izay ataon’ny lehilahy; Tsy momba ny fahasamihafana ara-batana izany fa tena tsy misy asa izay indrindra ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy. Tena niaritra ny herisetra amin’ny lehilahy aho tamin’ny lasa, na tamin’ny vadiko na […]

August 21, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work

Madagascar : RAMIADAMANANA Saholinirina Véronique

RAMIADAMANANA Saholinirina Veronique no anarako. Maka sary no asako. Mahavelona tsar any asa satria mandeha fona ny tenako makany amin’ireo olona izay miantso ahy amin’ny lalonana. Vokatry ny fampiofanana dia nanomboka nanitatra ny asako aho tamin’ny fangalana sary tapaka ho an’ireo olona mikarakara taratasy. Ny fanamby lehibe nataoko tamin’ny fametrahana ny orinasako dia ny fahazoana miditra […]

August 21, 2018 Themes: Entrepreneurship | GBV | Gender based violence Programs: Gender Justice | Protocol @ work