Amboasary Sud COE


Date: September 28, 2015
  • SHARE:

[
   

Informations générales
Pays Madagascar
Commune  Amboasary
Score de base 41
Dernier score 54-GREEN
Nombre de population 32 411
Nombre de conseillères 1
Nombre de conseillers 6
Adoption du processus COE 2014
Mise en oeuvre du programme Entrepreneurship Non
Sommet 2015

75 Km miala ny renivohitry ny faritra Anosy (Fort Dauphin) no ahitana ny kaominina Andrenivohitry Amboasary Atsimo. Manana velerantany 463 km ² izy. Mihoatra ny 32  411 ny mponina ao aminy . Ny lalana kominaly kosa dia mirefy 83 km. Eo amin’ny resaka fahasalamana dia misy CHD 1 sy CSB II iray eny an-toerana. Eo amin’ny resaka fampianarana dia misy sekoly mihisa 19 ny kaominina Amboasary Atsimo ka tafiditra ao anatin’izany ny miankina sy ny tsy miankina rehetra. Eo amin’ny lafiny fambolena dia mampiavaka ny Kaominina ny fambolena hazo ary anisany mampidi-bola be ny kaomina amin’ny alalan’ny hetran-tany satria ny kaominina dia tsy maka tamberim-bidy amin’ny vokatra rehetra mivoaka eo an-toerana hatramin’izao.

Gallerie photo
Autonomiser les femmes et mettre fin à la violence à Madagascar
 Cliquez ici pour voir les avancements de la commune sur le processus COE


Download : Stage 1
Download : Stage 2
Download : Stage 3
Download : Stage 4
Download : Stage 5
Download : Stage 7-8
Download : Stage 10

Comment on Amboasary Sud COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *