Betanatana COE


Date: January 15, 2016
  • SHARE:

   
Fact file
Pays Madagascar
Commune Betanatana
Score de Base  43
Dernier Score 60-Bronze
Nombre population  11 700
Nombre de conseillères  0
Nombre de conseillers  5
Adoption du processus COE  2014
Mise en oeuvre du programme Entrepreneurship NO
Sommet 2019

Ny kaominina Betanatana dia ao anatin’ny Faritr’i Melaky, sy Distrika Maintirano, lalovan’ny lalam-pirenena faha-8, izay efa simba sy potika tanteraka ny 62% ka ao anatin’ny 2 ora vao tonga na dia 21 km miala ny renivohitry ny faritra aza izy.

Kaominina Betanatana dia Kaominina Ambanivohitra sokajy faharoa izay manana mponina eo ho eo amin’ny 11700 izay misy Fokontany 14. Ahitana tsena in-droa isan-kerinandro eo amin’ny kaominina dia ny Talata sy ny Asabotsy

Cliquez ici pour voir les témoignages des meneurs de changement de la commune
Autonomiser les femmes et mettre fin à la violence à Madagascar
 Cliquez ici pour voir les avancements de la commune sur le processus COE
Cliquez ici pour le résumé du sommet 2019


Download : Stage 1
Download : Stage 2
Download : Stage 3
Download : Stage 4

Comment on Betanatana COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *