Fort Dauphin COE


Date: January 15, 2016
  • SHARE:

   
Fact file
Pays Madagascar
Commune Fort-Dauphin
Score de Base  61
Dernier Score 76-Sylver
Nombre population  70 000
Nombre de conseillères  2
Nombre de conseillers  7
Adoption du processus COE  2014
Mise en oeuvre du programme Entrepreneurship NO
Sommet 2019- Formulaire

Fort Dauphin na Taolagnaro dia renivohi-paritanin’ny Faritra Anosy, 1122 kilometatra miala an’Antananarivo renivohitra. Manana mponina miisa 70  000 amin’ny velaran-tany 25  731 Km ². Ny fizahan-tany no tena mampalaza ny tanÁ nan’i Fort Dauphin. Anisan’ny hahafantarana azy manokana ny fisian’ny tora-pasika anisan’ny tsara indrindra eto Madagasikara, ny harena ara-boajanahary ary koa ireo hazan-dranomasina izay tena hiakinan’ny toe-kareny. Somary sarotra ny lalana mankany Fort Dauphin, indrindra amin’ny fotoam-pahavaratra.

Cliquez ici pour voir les témoignages des meneurs de changement de la commune
Autonomiser les femmes et mettre fin à la violence à Madagascar
Cliquez ici pour voir les avancements de la commune sur le processus COE
Cliquez ici pour voir le résumé du Sommet National 2019
Cliquez ici pour COE Hub info
Plan d’action SRHR
ASRHR Rapid Assessment Fact SheetMalagasy


Download : Stage 1
Download : Stage 7-8
Download : Stage 4
Download : Stage 5

Comment on Fort Dauphin COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *