Maintirano COE


Date: January 15, 2016
  • SHARE:

   

Fact file
Pays Madagascar
Commune Maintirano
Score de Base  41
Dernier Score 49-BLUE
Nombre population 23 700
Nombre de conseillères  3
Nombre de conseillers  6
Adoption du processus COE  2014
Mise en oeuvre du programme Entrepreneurship NO
Sommet 2016

600 km miala ny renivohitra no misy ny kaominina Maintirano. Ahitana mponina miisa 23 700 , Renivohitry  ny faritra Melaky, Anisan’ireo kaominina tena manakarena satria mamokatra amin’ny lafin’ny fambolena sy ny Jono. Olana goavana eny antorana ny faharatsian’ny lalana ma;pitohy azy amin’ny renivohitra sy ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana sy ao an-toerana.

Gallery
Cliquez ici pour voir les témoignages des meneurs de changement de la commune
Autonomiser les femmes et mettre fin à la violence à Madagascar
Cliquez ici pour voir les avancements de la commune sur le processus COE
 Cliquez ici pour COE Hub info


Download : Stage 1
Download : Score card
Download : Stage 3
Download : Stage 4
Download : Stage 5
Download : Stage 7-8
Download : Presentation Maintirano

Comment on Maintirano COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *