Manambaro COE


Date: January 15, 2016
  • SHARE:

   

Fact file
Pays Madagascar
Commune Manambaro
Score de Base  46
Dernier Score 61-Bronze
Nombre population  33 000
Nombre de conseillères  0
Nombre de conseillers  7
Adoption du processus COE  2014
Mise en oeuvre du programme Entrepreneurship NO
Sommet 2016

20 kilometatra miala ny tanÁ nan’i Fort-Dauphin no misy ny kaominina Ambanivohitr’i Manambaro. Anisan’ireo tanÁ na tena mahavokatra ny tanÁ nan’i Manambaro ka mamatsy an’i Fort Dauphin. Ahitana hopitaly, EPP, CEG ary lycée eo amin’ny tanÁna ary misy fiara mampitohy azy amin’ny renivohitra isan’andro. Hilana fanavaozana anefa ireo foto-drafitrasa efa misy eo an-toerana, isan’izany ny biraon’ny kaominina.

Gallery
Cliquez ici pour voir les témoignages des meneurs de changement de la commune
Autonomiser les femmes et mettre fin à la violence à Madagascar
 Cliquez ici pour voir les avancements de la commune sur le processus COE

 

 

 


Download : Stage 1
Download : Stage 2
Download : Stage 3-4
Download : Stage 5 report
Download : Stage 7-8 report

Comment on Manambaro COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *