Maroalopoty COE

Maroalopoty COE


Date: January 15, 2016
  • SHARE:

   

Fact file
Pays Madagascar
Commune Maroalopoty
Score de Base  43
Dernier Score 54-Green
Nombre population  56 394
Nombre de conseillères  1
Nombre de conseillers  4
Adoption du processus COE  2014
Mise en oeuvre du programme Entrepreneurship NO
Sommet 2016

25 Km miala ny renivohitry ny Faritra Androy (Ambovombe) no ahitana ny Kaominina Ambanivohitry Maroalopoty, manana velarantany 342 Km ² izy ary amin’ny partie littorale (zone sédimentaire) no misy azy. Kilasiana ho   tany maina ny kaominina Maroalopoty, ambany ny rotsakorana (400mm/an). Mponina mihoatra ny 56  394 no monina ao. Ny lalana kominaly kosa dia mirefy 58 Km. Eo amin’ny resaka fahasalamana dia misy CSB II iray eo an-toerana. Eo amin’ny resaka fampianarana dia misy sekoly mihisa 4 ny kaominina Maroalopoty ka EPP 3 ary CEG 1. Eo amin’ny lafiny fambolena dia mampiavaka ny kaominina ny fambolena mangahazo, katsaka, vomanga (culture sèche) ary antaka sy voanemba (légumineuse). Eo amin’ny fiompina kosa dia ny fiompiana biby madinika toy ny osy sy ondry no tena sahan’ny kaominina.

 

 

Gallery
Cliquez ici pour voir les témoignages des meneurs de changement de la commune
Autonomiser les femmes et mettre fin à la violence à Madagascar
 Cliquez ici pour voir les avancements de la commune sur le processus COE

 

 

 


Download : Stage 1
Download : Stage 2
Download : Stage 3-4
Download : Stage 5

Comment on Maroalopoty COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *