KAOMININA IALANANINDRO SY NY MIRA LENTA MIATRIKA FAPANDROSOANA


Date: June 5, 2014
  • SHARE:

Taminâ € ™ny taona 2004 no teraka ny kaominina Ialananindro. Benâ € ™ny tanÁƒ  na lehilahy no nitantana hatraminâ € ™ny 2007 ary taorianâ € ™izay ka mandraka ankehitriny dia Benâ € ™ny tanÁƒ  na vehivavy no nitantana ary mbola 05(Dimy) no isanâ € ™ny mpiasanâ € ™ny kaominina. Efa tao anatinâ € ™ny vahoaka taty aminâ € ™ny kaominina ny fanovana raha Benâ € ™ny tanÁƒ  na lehilahy teo aloha ka nifidy Benâ € ™ny tanÁƒ  na vehivavy indray taty aoriana.
Ireo fiovana hita taratra:Fiaraha-miasa aminâ € ™ny Gender Links, Fananganana ny kaomitinâ € ™ny miralenta, Fametrahana ireonfoto-drafitrâ € ™asa mahasahana ny tombotsoanâ € ™ny lahy sy vavy, Fametrahana ny BIF(Birao Ifotonâ € ™ny Fananan-tany), Fisianâ € ™ny rano fisotro madio, ny jiro.Fandraisana an-tanana ny olona voanâ € ™ny herisetra, fampidirana ny teti-bola momba ny Mira Lenta sy ny fanatanjahan-tena ao aminâ € ™ny teti-bolanâ € ™ny kaominina, fiaraha-miasa aminâ € ™ireo mpiara-miombonâ € ™antoka, tan-tsoroka (FIANTSO, Gender Links, Grand Lyon) Fiaraha-miasa aminâ € ™ny ambaratonga-pahefana voakasiky ny fandraisan-tanana ny herisetra Fanana drafitrâ € ™asa momba ny fampidirana ny Mira Lenta (Plan dâ € ™action),fametrahana ny teti-bola ifarimbonana ao aminâ € ™ny teti-bolanâ € ™ny kaominina izay miainga avy any ifotony aminâ € ™ni alalanâ € ™ny hevitry ny vahoaka lahy sy vavy ny famolavolana izany,fampisakafoanana mpianatra manao fanadinana(CEPE,BEPC), ady aminâ € ™ny fiovaovanâ € ™ny toetrâ € ™andro, fananganana ny kaomitinâ € ™ny fahasalamana, fampialana voly ny tanora
Ireo porofo: Fandraisana mpiasa lahy sy vavy hiasa ao aminâ € ™ny BIF,fahavitanâ € ™ny dingana(stage 1-9) niarahana taminâ € ™ny Gender Links,fahavitanâ € ™ny CEG,EPP,Rano fisotro madio,fahazahoanâ € ™ny vahoaka lahy sy vavy kara-tany,fandriampahalemana,fitomboanâ € ™nyzazamiditra andakilasy,fihenanâ € ™ny tahanâ € ™ny voanâ € ™ny herisetra, fambolen-kazo, fanesorana tsangy,tsy mirona aminâ € ™ny fisotroana sy ny loka ny tanora, fanaraha-maso ny fahasalamanâ € ™ny reny sy ny zaza isam-bolana, fitiliana maimaim-poana ny VIH/SIDA.


Download : 19130_coe-governancerural-council-of-ialananindromadagascar.docx

Comment on KAOMININA IALANANINDRO SY NY MIRA LENTA MIATRIKA FAPANDROSOANA

Your email address will not be published. Required fields are marked *