MORONDAVA ANTSIKA IABY


Date: April 16, 2015
  • SHARE:

Morondava dia tanÁ na amoron-dranomasina: ahitana mpizaha-tany maro isan-taona.Teo aloha dia vitsy na aoka hatao hoe tsy misy mihintsy sehatra ahitana ny vehivavy: “gn ’akohovavy tsy magneno ”. Nisy vehivavy voafidy ben ’ny tanÁ na ny taona 1996, nanomboka teo dia nahitana fiovÁ na tsikelikely ny fandraisan ’andraikitry ny vehivavy. Ny taona 2013 no lasa “ivon-toerana mendrika “ ny kaominina Morondava: nirongatra izaits ’izy ny ampela, tsy nanaiky intsony havela afara na tsy avela hiteny. Fa dia hita amin ’ny sehatra rehetra: efa lasa fahazarana ’ny kaominina ny sixteen days, lasa mambra ao amin ’ny tambazotra miaro ny ankizy, ny fiahiana ireo mitondra ny tsimok ’aretina SIDA, ny hetsika ara-tsosialy rehetra dia ny vehivavy no mpitarika, efa marobe koa ireo vehivavy mpandraharaha ato amin ’ny Kaominina. Ny fankalazana ny andron ’ny vehivavy eran-tany dia ahitana izany hetsika lehibe ataon ’ny vehivavy izany: na ao anaty fikambanana na tsy ao anatiny, fety mandritry ny herinandro. Amin ’izao fotoana izao dia vehivavy no mirotsaka ho mpanadio ny tanÁ na sy ny plage.Ary maro ireo Mpandraharaha manohana izany hetsika izany.


Download : 20381_madcarte-des-scoresmorondava.docx

Comment on MORONDAVA ANTSIKA IABY

Your email address will not be published. Required fields are marked *