Anjomanâ € ™Ankona


Date: June 6, 2014
  • SHARE:

Fahafatarana ny MIRALENTA :nanomboka taona 2006 . Fidirana lalina kokoa taona 2011 niarahana taminâ € ™ny GENDER LINKS, taminâ € ™ny alalanâ € ™ny fampahafatarana, fiofanana, fifanakalozana.
Zava-dehibe satria miainga avy ao atokatrano ny fampandrosoana kanefa: hevitry ny maro mahataka-davitra;tsy tsara ny lehilahy raha irery ary ny vehivavy no tena kinga aminâ € ™ny «  besoins pratiques   ».
Ohatra: 05% ny lehilahy miatsena ihany no mividxy kofafa


Comment on Anjomanâ € ™Ankona

Your email address will not be published. Required fields are marked *