Fampandraisanâ € ™anjara ny vavy sy ny lahy mba ho sahy haneho hevitra sy handray andraikitra ho antoky ny Fampandrosoana.


Date: June 4, 2014
  • SHARE:

V ao feno 22 taona monja ny tenako dia maty ny rainay ka ny reninay no namelona anay,marihina moa fa vehivavy manano-tena io reninay izay tena tsapako nitondra ny mangidy tokoa teo aminâ € ™ny famelomana anay 5 mianadahy)ka nanomboka teo no nanomezako lanja ny vehivavy ary dia nitohizako izany rehefa niditra teo aminâ € ™ny sehatra ny fampandrosoana teo aminâ € ™ny tontolo ambanivohitra ny tenako.
Ka ireto daholo ny sehatra ny asa izay nataoko ka nanomezako lanja ny vehivavy:
Taminâ € ™ny 2003,nanao fampianarana olon-dehibe niasa tao sahambavy, talatanapano, Ambalakindresy ary Alakamisy Ambohimaha(Faritra Matsiatra Ambony)ary manajary, ka nifarana taminâ € ™ny taona 2005


Download : 19105_mainapplicationleadershipjolagilbert.docx

Comment on Fampandraisanâ € ™anjara ny vavy sy ny lahy mba ho sahy haneho hevitra sy handray andraikitra ho antoky ny Fampandrosoana.

Your email address will not be published. Required fields are marked *