Fitarihana ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Mampihatra ny miralenta mba hitondra fanovana.


Date: June 5, 2014
  • SHARE:

RASOAMAMPIONONA Marie Louise dit RAMARIA
Teraka ny 11 Novembre 1959 tao Ilaka Centre (55 taona) vehivavy
Efa kamboty- tsy manambady- manan-janaka efatra (4)
(3 lahy -1 vavy)
Mpitarika nitondra fanovana ao Mahazina CR Mahazina Ambohimpierenana Distrika Ambositra , Faritra Amoronâ € ™I Mania
Efa nandray anjara taminâ € ™ny fifaninanana Genderlinks taminâ € ™ny Mars 2012 ary nahazo ny laharana faha-2
Tsy manana diplaoma afatsy CEPE ary nijanona classe de 3Áƒ ¨me, kanefa manana traikefa kosa aminâ € ™ny fitarihana satria vehivavy voaofana.mpamokatra masomboly tsaramaso
Filohanâ € ™ny vondrona vehivavy TARATRA ao anatinâ € ™ny tekinisianina tantsahanâ € ™ny OPR FITARIKANDRO
Filohanâ € ™ny CPG (comitÁƒ © de pilotage genre) ao anivonâ € ™ny CR
Mpitam-bolanâ € ™ny Tranobenâ € ™ny Tantsaha RÁƒ ©gional (TTR) mandataire
ComitÁƒ © Paysan National- CollÁƒ ¨ge agricole AMM (FIFATA FERT)
FINDAY  : 033 09  476 45 â € “Malagasy
Sahy, vognona aminâ € ™ny fandraisanâ € ™andraikatra


Download : 19150_mainapplicationphilipineranorovaoarilala.docx

Comment on Fitarihana ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Mampihatra ny miralenta mba hitondra fanovana.

Your email address will not be published. Required fields are marked *