Madagascar: Ranaivosonina Verosoa Patricia


Date: September 25, 2018
  • SHARE:

Tamin’ny taoana 2014 nanomboka  nidina teny amin’ny commune  Manjakandriana  ny GL

Nantsoiny   Mme  Marie  izahay  20 vavy zahay no  mba hifana  mahakasika  ny ady amin’ny herisetyra . Izaho  dia  renim-pianakaviana  manam-bandy  aman-janaka ,08 ny zanako , ary mbola tsy misy andrikitra misahanimiko  tamin’ny io  toerana  fiofanana  no nahafahako  nanomboka  asa fandraharahana  miompy sy mamboly, ohatra taloha izahay sahirana  tsy misy ohanina  satria  ny  vadiko  irery  no miasa  , dia eny  an-dalan  ny volakarama  dia efa lany  trosa  dia manana  tahiry  any amin’nybank,y

Talohan’ny  fiofanana  dia sahirana  dia  nohon’ny  fiofananana  tamin’ny GL  dia  lasa manana  tahiry  indray aza. Ny asa fandraharahana no nahatonga  ny  fiovana. Nisy  anjara biriky  betsaka  tokoa   netin’ny  GL. Voalohany  indrindra  tsy mahita  asa fandraharahana  sy paik’ady  raha  tsy  nanao fiofanana , faharoa ; satria tà hirika  fampandehanam-barotra  no nahitana  lalam-barotra. Eny misy olona manampy  tokoa  tao amin’ny GL satria izy  nanaokatra  compte  BOA

Afaka  mitatam-bola tsara, tsy mijanona  amin’ny zavatra  iray   tsy  mahomby  fa mitady  hirika  foana  amin’ny  zava-baovao. Nisy  tety ny akoho  tamin’ny 2015  dia  manova  akoho manatavy sy kiraro friperie  amin’ny zao

Niova tokoa ny  fifandraisako  amin’ny fianakaviana. Lasa  milamina  tsar any fifandraisana  amin’ny fianakaviana,  ny zanako lasa  lasa  mianatra amin’ny priveè , ny iray afaka  BACC  dia manohy  fianarana. Faly ny fianakaviako  ary mampirisika  azy ireo  hanampy  ny hezaka  bebe  kokoa  amin’ny fiainanana

Zava-baovao   dia  misy  fandehanana  tany Maurice  Tamin’ny  2015. Ny GL no nandefa  tamin’ny zany.

Ny olana   nosendraina   dia   faharatsiana dia  ny fomba  namahana izany  dia fitanatana  asa  fandraharahana, manana  tanjona  mba  ho lasa  mpandraharahana  lehibe bebe  amin’ny alalan’ny fitatanam-bola. Ho foana  tanteraka  anie   ny herisetra  hatao amin’ny  vehivavy  eny ambanivohitra