Madagascar: BAVY Blandine


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

“Fiompiana akoho amam-borona Gana matavy, akoho fakana nofo, akoho gasy”.

Blandine dia vehivavy 55 taona izay monina ao Tamatave, any amin’ny faritra atsinanan’i Madagasikara. Izy dia iray amin’ireo mpandray tombontsoa amin’ny fampiofanana momba ny fanabeazana entin’ny Gender Links (GL) tamin’ny taona 2014. Nanao fiompiana akoho amam-borona izy taorian’ny fiofanana azony.Efa niaraka tamin’ny FPFE, tamin’izany no efa nafantarany ny momba ny miralenta. Nampiofanin’ny Gender Links momba ny Miralenta ny taona 2010. Filoham-pokontany izy ary vehivavy manano-tena. Mpanentana izy avy ao amin’ny CECJ Toamasina.

Tanatin’ny enim-bolana farany dia nahazoana fidiram-bola 1294 USD ny fiompiana akoho nataony. Nandany 808 USD izy ary nahazo tombony amin’ny 486 USD. Tanatin’ny enim-bolana manaraka dia nahazoana fidiram-bola 2533 USD. Nandany 1295 USD izy ary nahazo tombony 1238 USD.

Taorian’ ny fampiofanana dia nanomboka tetikasa fiompiana akoho amam-borona I Blandine. Nahazo ny fitaovana sy zavatra ilaina izy hampandehanana ny tetikasany. Blandine dia manana kaonty amin’ny banky ary mivoatra ny tetikasany. Tena nila nanarama olona tokoa izy teo amin’ny fiompiana ataony satria mila fanaraha-maso.

Ny fanamby lehibe natrehan’I Blandine tamin’ny tetikasany dia ny momba tsy fanany toerana malalaka tsara ahafahana manantateraka ny asa.

Ny gana moa dia tsy mbola misy vakisiny toy ny akoho. Eo avy fangalaran’olona koa indraindray raha tafavoaka ivelany ny fefy. Mbola tsy afaka mamorona sakafon’izy ireo ny tenany toy ny fanamboarana provavandy, sns.Ny fitiavana, ny finiavana, ny fahazotoana no herijika ananany.

Taorian’ny fampiofanana dia afaka mampiasa ordinatera i Blandine ary nanokatra adiresy imailaka. Na izany aza, tsy dia nampiasa loatra izany izy teo amin’ny asa fandraharahana ataony fa ny mpanjifany dia ny olona rehetra eo amin’ny toerana manodidina azy, eny antsena, ary mbola hiezaka izy hanatona ireny hotely sy mpivarotra ireny.

Izy koa dia mampiasa teknolojian’ny finday mba hiseraserana amin’ireo mpanjifany.