Madagascar: RAHANITRINAINA Marie Louise


Date: August 23, 2018
  • SHARE:

Mpivarotra hanimasaka no asako. Mamonjy ireo toerana betsaka olona aho. Nanitatra ny asako aho tamin’ny alalan’ny fivarotana glasy. Taorinan’ny fiofanana natao niaraka tamin’ny GL dia nihatsara hatrany ny tsena nohon’ny fampiharana izany.

Vokatry ny fampiofanana i dia nanatsara ny fivarotana hanimasaka ny tenako tamin’ny alalan’ny fifaneraserako tamin’ireo olona akaiky ahy zay fantatro fa manatsara ny tsena.

Ny fanamby lehibe nataoko tamin’ny fametrahana ny orinasa dia ny fahazoana miditra amin’ny fitantanam-bola, ny fanampiana ara-bola amin’io lafiny io. Afaka nahita trano izy, nahita ny tsenany ary nitazona firaketana momba ny fidiram-bola sy ny fandaniana amin’ny fampiasana ny fahalalana azony tamin’ny fampiofanana.