Madagascar: RAKOTOARIVELO NATHALIE


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

Nofidina hanatrika ny fihaonambe momba ny miralenta tao Antananarivo aho. Nanomboka tamin’ny Jolay 2014 ny fampiofanana. Nanatrika ny dingana rehetra aho satria nila azy rehetra. Nahita ireo olana rehetra voarakotra nandritra ny fampiofanana tena ilaina aho. Ny tena tiako indrindra dia ny famelabelarana momba ny fitazonana fitantanana eo amin’ny fitantanana raharaham-barotra sy ny ilàna hanaovana fikarohana ara-barotra alohan’ny hanombohana raharaham-barotra. Ny olana tokana dia niaina lavitra ny toeran’ny fiofanana aho ka tsy maintsy naka taxi aho mba hahafahako mandeha ara-potoana. Tsy tiako ny ho tara, ka nanandrana nandamina ny androko aho mba hahafahako haka ny zanako any am-pianarana sy hanatrika ny fotoam-pianarana. Afaka nanatrika ny fotoam-pianarana aho tamin’ny ankapobeny.

Talohan’ny fiofanana, dia tsy nandeha tsara ny varotra fa ny fampitomboina azy no tsy nety. Saingy tsy niasa ny roa satria tsy ampy ny fahaizan’ny fitantanana sy ny traikefa matihanina. Tsy nahazo tombony aho ka nanapa-kevitra ny hampiato ireo hetsika ireo. Rehefa nandray anjara tamin’ny fiofanana GL aho, dia nanapa-kevitra ny hanangana ny orinasako manokana indray. Ankehitriny dia mihazakazaka ny varotra ary mivarotra vary.

Ny fiofanana dia nanova tanteraka ny fiainako satria tsy misy olona maniratsira ahy intsony. Manaja ny tenako sy ny asako aho. Talohan’ny niaretako herisetra tamin’ny endriny rehetra: nokapohina aho, nangalatra ny entako, niaritra teny ratsy aho, tapaka ny voloko nandritra ny torimasoko, nodorana sigara ny tarehiko, tsy navela hiasa aho, nalaza ampahibemaso aho.

Mahafinaritra ny asa fandraharahana ataoko ary mahatsiaro fa tena matianina amin’izany aho nohon’ny fiofanana izay nomen’ny Gender Links ahy, ary ny faniriako dia mba ahatonga ny vehivavy rehetra ahaleo tena  eo amin’ny fiainany ka tsy ankindoha amin’ny lehilahy foana ary asahy hiteny amin’ireo herisetra izay mahazo azy ireo.

Ny fanamby lehibe nataoko tamin’ny fametrahana ny orinasako dia ny fahazoana miditra amin’ny fitantanam-bola, ny fanampiana ara-bola amin’io lafiny io. Afaka nahita trano izy, nahita ny tsenany ary nitazona firaketana momba ny fidiram-bola sy ny fandaniana amin’ny fampiasana ny fahalalana azony tamin’ny fampiofanana.

Taorian’ny fampiofanana dia afaka mampiasa ordinatera aho ary manana kaonty any amin’ny banky sy fomba fandefasana vola.