Madagascar : RAMIADAMANANA Saholinirina Véronique


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

RAMIADAMANANA Saholinirina Veronique no anarako. Maka sary no asako. Mahavelona tsar any asa satria mandeha fona ny tenako makany amin’ireo olona izay miantso ahy amin’ny lalonana.

Vokatry ny fampiofanana dia nanomboka nanitatra ny asako aho tamin’ny fangalana sary tapaka ho an’ireo olona mikarakara taratasy.

Ny fanamby lehibe nataoko tamin’ny fametrahana ny orinasako dia ny fahazoana miditra amin’ny fitantanam-bola, ny fanampiana ara-bola amin’io lafiny io. Afaka nahita trano aho, nahita ny tsenany ary nitazona firaketana momba ny fidiram-bola sy ny fandaniana amin’ny fampiasana ny fahalalana azony tamin’ny fampiofanana.