Madagascar: RANAIVOSONINA Verosoa Patricia


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

Tamin’ny volana Jiona 2014 no nanombohako ny fampiofanana ny Gender Links dia nampianarina izahay fa ny vehivavy dia afaka manao izay ataon’ny lehilahy; Tsy momba ny fahasamihafana ara-batana izany fa tena tsy misy asa izay indrindra ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy. Tena niaritra ny herisetra amin’ny lehilahy aho tamin’ny lasa, na tamin’ny vadiko na tamin’ny mpifanolo-bodirindrina tamiko, na ny fianakaviako mihitsy aza no nanalavitra ahy, nigadra tamiko, nanevateva ahy; Raha toa ka nihazakazaka ny trano, dia handondona ny varavaran ‘ny mpifanolo-bodirindrina aho hanofa vary na vola.

Vokatry ny fampiofanana i dia nanatsara ny fivarotana kitay ny tenako tamin’ny alalan’ny fifaneraseranko tamin’ireo olona akaiky ahy zay fantatro fa manatsara ny tsena.

Ny fanamby lehibe nataoko tamin’ny fametrahana ny orinasa dia ny fahazoana miditra amin’ny fitantanam-bola, ny fanampiana ara-bola amin’io lafiny io. Afaka nahita trano izy, nahita ny tsenany ary nitazona firaketana momba ny fidiram-bola sy ny fandaniana amin’ny fampiasana ny fahalalana azony tamin’ny fampiofanana.