Madagascar: Rasoamanandray Paul Liliane


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

“Fivarotana trondro sy fanatavizana kisoa matavy»

I RASOAMANANDRAY Paul Lilianne dia vehivavy mpandraharaha nofanin’ny Gender Links, monina ao Ambatondrazaka izy, faritra Alaotra Mangoro. Izy dia iray amin’ireo mpandray tombontsoa amin’ny fampiofanana momba ny fanabeazana entin’ny Gender Links (GL) tamin’ny taona 2014. Nanao fiompiana trondro sy kisoa izy taorian’ny fiofanana azony

Tanatin’ny enim-bolana farany dia nahazoana fidiram-bola 31 USD. Nandany 33 USD izy ary tsy nahazoana tombony. Tanatin’ny enim-bolana manaraka dia nahazoana fidiram-bola 40 USD. Nandany 2 USD izy ary nahazo tombony 38 USD.

Taorian’ ny fampiofanana dia nanomboka tetikasa fiompiana trondro sy kisoa I Lilianne. efa nivarobarotra ihany izy talohan’izay, saingy tsy dia naharitra satria tsy hainy no nikajy an’ilay zavatra. Fa rehefa nahazo ilay fiofanana nataon’ny Gender Links ny amin’ny resaka fitantanana dia nanomboka nandroso tsikelikely ny fitadiavana, nahaizany nikajy sy nitantanana ny varotra kely nataony. Tena tsapa fa nitombo ny vokatra rehefa nampiharina ilay fomba fitantanana nampianarina tamin’ny fiofanana.

Ny fanamby lehibe natrehan’I Lilianne tamin’ny tetikasany dia tsy manana mpanampy satria rehefa ny sabotsy sy alakamisy dia andro tsena ka miakatra an-tsena daholo ny olona am-banivohitra sy andrenivohitra ary tonga daholo ny mpanjifa rehetra mian-tsena ka tsy maharaka. Izy irery mikiky sy manala ny tain-trondro. Ny herijikany dia efa mahay manavaka ireo karazana trondro tsara izay mifanaraka amin’ny ilainy mpanjifany izy mora aminy ny manatsara ny fidiram-bola amin’izao fotoana enimbolana manaraka izao satria efa fotoanany miaka-bokatra, ka tahaka ny fanao isan-taona dia miezaka manatsara ny fitaovam-piasany izy dia miezaka mitondra vokatra eny an-tanimbary amin’ireo mpampiaka-bokatra manakalo vary akotry atakalo trondro.

Afaka manefa ny vola mivoaka satria betsaka ny tombom-barotra.

Taorian’ny fampiofanana dia afaka mampiasa ordinatera i Lilianne ary nanokatra adiresy imailaka. Tsy dia voatery miankina amin’izany anefa izy mba hiseraserana amin’ireo mpanjifany satria ankoatra ny olona mpividy aminy any an-tsena dia efa manana mpanjifa raikitra izy, ary amin’ny kilao no hakany azy indraindray koa  dia manafatra  amin’ny finday izy ireo rehefa anaterana.

Ireo mpanangom-bokatra amin’izao fotoana izao dia efa mpanjifany.