Madagascar: VOLOLONARISOA Eliane


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

“Fivarotana akoho sy lamba ary fanofana posy»

Vehivavy mpandraharaha nofanin’ny Gender Links I VOLOLONARISOA Eliane, ao Moramanga izy no mipetraka, faritra Alaotra Mangoro. Iray  amin’ireo mpandray tombontsoa amin’ny fampiofanana momba ny fanabeazana entin’ny Gender Links (GL) tamin’ny taona 2014. Nanao varotra akoho sy varo-damba  izy taorian’ny fiofanana azony ary fanofana posy.

Tanatin’ny enim-bolana farany dia nahazoana fidiram-bola 50 USD. Nandany 8 USD izy ary nahazoana tombony 42 USD. Tanatin’ny enim-bolana manaraka dia nahazoana fidiram-bola 69 USD. Nandany 4 USD izy ary nahazo tombony 65 USD.

Taorian’ ny fampiofanana dia nanomboka tetikasa fivarotana akoho sy lamba ary fanofana posy I Eliane. efa nanao asa hafa  ihany izy talohan’izay, saingy tsy dia nahitam-bokany. Fa rehefa nahazo ilay fiofanana nataon’ny Gender Links ny amin’ny resaka fitantanana dia nanomboka nandroso tsikelikely ny fitadiavana, nahaizany nikajy sy nitantanana. Nitombo tokoa ny vokatra rehefa nampiharina ilay fomba fitantanana nampianarina tamin’ny fiofanana.

Ny fanamby lehibe natrehan’I Eliane tamin’ny tetikasany dia ireo mpanao hotely mandray ny akoho izay omeny fotoana andoavany vola, ka isan-kerinandro izy vao afaka manampy ireo entam-barotra, mitondra fanampiana amin’ny namana izay marefo no tena tarigetrany.

Ny herijika ananany dia ny fahaizany mandray ny mpanjifa , ny entana amidiny dia vaovao mandrakariva.

Taorian’ny fampiofanana dia afaka mampiasa ordinatera i Eliane ary nanokatra adiresy imailaka. Tsy dia voatery miankina amin’izany anefa izy mba hiseraserana amin’ireo mpanjifany satria eo amin’ny tsena izay andalovan’ny olona maro no ahitany ny mpanjifany sady mahavatra mitety ny toerana maro ka izany no mampandeha ny asany.