FRENCH

Mauritius: PILS et AILES féminisent le thème international

Mauritius: PILS et AILES féminisent le thème international

By Marie Annick Savripene Port Louis 11 May: De par le monde cette année, l’AIDS Candlelight Memorial aura lieu le 19 mai et son thème est : «Intensifier la lutte pour la santé et les droits». À Maurice, en raison d’une hausse des nouvelles infections chez les femmes, PILS et AILES l’ont modifié en «Intensifier […]

May 12, 2019 Themes: Health | HIV/AIDS | Reproductive health Programs: Gender Aware | VRC Clippings

SADC: GL Cyber Dialogues – IWD 8 March 2-3pm SA time

SADC: GL Cyber Dialogues – IWD 8 March 2-3pm SA time

Gender Links is re-launching the Community of Practice and Cyber Dialogues  this International Women’s Day on 8 March. This re-launch will include exciting new information on  a regional audit of Sexual Reproductive Health and Rights(SRHR) laws and policies.  Sign up to join the Cyber Dialogues under theme #VoiceandChoice #IWD2019 and #BalanceforBetter. You can participate in […]

Madagascar: RANDRIANANTENAINA Narindrasoa

“Je suis devenue plus épanouie” Je m’appelle Narindra, j’ai 25 ans, je suis mariée et mère de deux enfants. Je suis une des bénéficiaires du projet femme et entreprenariat de Gender Links (GL) Madagascar. Après l’appui de GL, ma vie a complètement changé. Après mon mariage et la naissance de mon premier enfant, ma vie […]

September 25, 2018 Themes: Drivers of Change | Human Rights Programs: Protocol @ work

Madagascar: RANAIVOSONINA Verosoa Patricia

“Après le projet de Gender Links, ma vie a beaucoup changé” Verosoa Patricia est une des bénéficiaires du projet “Entrepreneurship”. Mariée et mère de huit enfants, elle a été victime de violences depuis des années. Après le projet de Gender Links, sa vie a beaucoup changé. La violence est une chose familière pour Verosoa Patricia. […]

September 25, 2018 Themes: GBV | Gender based violence | Gender equality Programs: Protocol @ work

Madagascar: Razafindrakoto Sarindra

Nantsoinay  sefom-pokotany  teo aminay  izahay  ary  nanambara  fa misy  fiofanana  mikasika  ny miralenta  sy ny  zoan’ny  vehivavy   ka mandehana  eny  amin’ny  C.O.M  tamin’ny  fotoana  voatondro    ka olona  4  izahay  no nahazo    fiantsohana  ary ny iray   tsy nanao fa  tsy  afaka   noho ny   tonga teny  satria  tsy tiany hono  le fanadiadiana  natoany  ekipan’ny GL  izay nataony    […]

September 25, 2018 Themes: Gender based violence Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rahantaniaina Marie Louise

Natsoin’ny sefom-pokotany  teo aminay  ny tenako  ary nanotaniany  hoe ;mazoto ve ianareo , raha  hiofana  ny miralenta  miario ny zon’ny vehivavy  . Niisa telo zahay ny  tamin’izay  ary nasainy  nandeha teny amin’ny  commune  ary nomena  fotoana   ny handehananay  eny. Tonga teny izahay  ary  2 taminay 3, nandray anay i Zoto , Claudia   ary  Mahefa maire. Nanao  […]

September 25, 2018 Themes: Business | Care work | Drivers of Change | Education | Gender equality Programs: Protocol @ work

Madagascar: Ranaivosonina Verosoa Patricia

Tamin’ny taoana 2014 nanomboka  nidina teny amin’ny commune  Manjakandriana  ny GL Nantsoiny   Mme  Marie  izahay  20 vavy zahay no  mba hifana  mahakasika  ny ady amin’ny herisetyra . Izaho  dia  renim-pianakaviana  manam-bandy  aman-janaka ,08 ny zanako , ary mbola tsy misy andrikitra misahanimiko  tamin’ny io  toerana  fiofanana  no nahafahako  nanomboka  asa fandraharahana  miompy sy mamboly, ohatra […]

September 25, 2018 Themes: Business | Gender equality Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rahelibenja Harisoa Mamy Tiana

Anisan’ny vehivavy  niharan’ny herisetra  tao amin’ny  toka-trano  aho.                                                                                   Manan-janaka  3 lahy  aho , maditra  ny vadiko : manitsakits-bady  ary matetika  tsy  mody an-trano, ary niafarany  dia nadao  tanteraka ny  tokatrano  mihintsy.                                                                                               Rehefa  nitaraina tany  amin’ny  CDEF   aho  dia nampidiriny  hanaraka  ny  fiofanana  nataon’ny GL,  ary rehefa  mahazo  fahalalana   mikasika  fampandehanana asa   fandraharahana  aho, dia tonga  dia  […]

September 25, 2018 Themes: Business | Children Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rahantamalala Marie Charline

Manaraka ny fampiofanana izay naon’ny GL TANY Mahajanga tamin’ny taona 2014 tamin’ny fanatonako fitarainana nataoko tamin’ny C.D.E.F no nahatonga izao ho lasa mpiofana tamin’ny GL betsaka ny fahaizana amam-pahalalana azo misokatra ny saina fa tena afaka manao zavatra ary tena mahavita  ny vehivavy ary tana ilaina ny antopisiany vehivavy toa raha tsy manday andraikitra ny […]

September 25, 2018 Themes: Business Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rasoanambinina Vavimarino

Tamin’ny volana novembre 2009 no voalohany niarahako tamin’ny gender links .tao amin’ny kaominina no           nombohaka niarahana niasa tamin’ny alalan’ny CECJ ary mbola mitohy hatramin ‘ izao.nomena fiofanana mikasika ny atao hoe: Miralenta sy ny fampandrosoana ary miafara amin’izao asa fandraharahana izao. Tamin’ny fiaraha-miasa niaraka tamin’ny gender links dia ananko  ny famantarana ny fomba fijery […]

September 25, 2018 Themes: Business | Gender equality Programs: Protocol @ work