Book

“He Loves You, He Beats YouÀ Family Violence in Turkey and Access to Protection

This report documents brutal and long-lasting violence against women and girls by husbands, partners, and family members and the survivors’ struggle to seek protection. Turkey has strong protection laws, setting out requirements for shelters for abused women and protection orders. However, gaps in the law and implementation failures by police, prosecutors, judges, and other officials make the protection system unpredictable at best, and at times downright dangerous.

Stop making excuses: Accountability for maternal health in South Africa

This report documents maternity care failures that include abuse of maternity patients by health workers and substandard care in Eastern Cape Province, putting women and their newborns at high risk of death or injury. It examines shortcomings in the tools used by health authorities to identify and correct health system failures that contribute to poor maternal health. Eastern Cape has some of the worst health indicators in South Africa, including high infant, child, and maternal mortality rates. But analyses by government and other public health experts show that other regions experience the same problems, including negative attitudes by health workers, poor quality care, administrative and financial management inefficiencies, and lack of accountability for health system failures.

Making Change. Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media

Who decides what you see on television? Which issues are important, and who gets to speak their mind in the news? How are women and men featured in texts, photos, computer games, advertising and movies?

Questions like these are of great importance when it comes to gender equality in society, and therefore the media is a relevant sector to reach with gender mainstreaming efforts. The media can both hinder and accelerate the development towards gender equality. They can communicate results of gender equality efforts but can also contribute to the production of gender stereotypes. There is an increasing pressure on media to step up and take measures to ensure women’s access to the media industry and to combat gender stereotypes. The UN member states committed to this already in 1995 in the Beijing Platform for Action, but how gender equal is the media?

Making Change. Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media presents a collection of inspiring media practices in the Nordic region and a compilation of comparative data on gender equality in the Nordic media sector (film, journalism, advertising and computer games). Contributing authors are representatives from academia, civil society, activism and industry.

Contents

Preface. Gender equality in the media À“ is there a Nordic way?
Maria EdstrÁ¶m, Ulrika Facht & Ragnhild MÁ¸lster

FILM
The Nordic celluloid ceiling Anne Gjelsvik
Counting heads and keeping an eye on the content Terese Martinsson
Gender equality in Swedish film Johan FrÁ¶berg
Making change or at least letting things happen Marjo Valve
Let us move the world forward together! Agnete G. Haaland
Doris Film À“ the struggle for an equal film industry Lisa Lindén
A-rating: A campaign for women’s representation in film Ellen Tejle

JOURNALISM
Nordic journalism with gender parity and problems Maria EdstrÁ¶m
It all takes effort À“ notes from K2 and beyond Suzanne Moll
Gender equality in the newsroom Gunnar Falck
Gendering television À“ time and counting matters Lotta StrÁ¶mland
News from a feminist perspective Anna-Klara Bratt
Being female in a man’s mediaworld À“ an ‘I’ story Kristin Helle-Valle
Twenty years of training in women’s leadership Cecilia Zadig

February 16, 2015 Themes: Gender equality | Media Programs: Book | Gender and Media Diversity Centre (GMDC)

Accountability for civil society by civil society: A Guide to Self-Regulation Initiatives

This guide is designed to help civil society organisations’ regulate their practices and operations with respect to a variety of governance issues.
The CIVICUS Self-Regulation Guide, a new addition to our Legitimacy, Transparency and Accountability (LTA) programme, is the result of research conducted by CIVICUS and its members and partners. It features more than 20 case studies from around the world, lessons learnt, innovations and practical advice.

January 9, 2015 Themes: Governance Programs: Book | Gender and Media Diversity Centre (GMDC)

Children: Dying to make the news: an analysis of children’s coverage in the South African news media

In 2003, 36 news media were monitored over 3 months to see where children appeared in the news, who they were, what they said and what they were doing. The […]

January 9, 2015 Themes: Children | Media | Xenophobia Programs: Book

2015 Call to Action: 100 Commitments for Gender equality and Empowerment of Women

This book clearly illustrates the high level of resolve from many actors around the world. They are willing and committed to deliver concrete actions that will help accelerate progress on gender equality and empowerment. And this is what we should commit to continue to generate.

Traditional leaders on the frontline: Addressing harmful cultural practices to reduce gender-based violence and HIV in southern Africa

Culture and people’s value systems should be part of the solution to the prevention and control of the HIV and AIDS epidemic.

Women Development Strategy for the City of Johannesburg

A woman is the full circle. Within her is the
power to create, nurture, and transform.
A woman knows that nothing can come
to fruition without light. Let us call upon
women’s voices and women’s hearts to guide
us in this age of planetary transformation.

January 9, 2015 Themes: Gender equality | HIV/AIDS | Xenophobia Programs: Book

Gender, Conflict and Development

Gender, Conflict, and Development was written as an effort to fill a gap between the Bank’s work on gender mainstreaming and its agenda in conflict and development. The authors identify […]

December 23, 2014 Themes: Gender based violence | Justice system | Sustainable Development Programs: Book

Integrating traditional and modern conflict resolution: experiences from selected cases in eastern and the horn of Africa

Contemporary Africa is faced with the reality of numerous evolving states that have to grapple with the inevitability of conflict. On their own, the fledgling institutions in these states cannot cope with the huge demands unleashed by everyday conflict. It is within this context that the complementarity between traditional institutions and the modern state becomes not only observable but also imperative.