GJLG Summit Madagascar – GBV Support


Date: April 25, 2012
  • SHARE:

LOCAL COUNCIL NAME
Anjoman’ankona RAMIANDRISOA Solomon
Ivato aéroport RAHANITRINITSIMBA Lalao Mandimbisoa
Antananarivo JEANNODA Norotiana
Tsiafahy RALAIARIMANANA Herizo John
Tsiafahy RAMIA Helinoro
Ambatofotsy RAKOTONIAINA Kazackhe Dianah
Toamasina MANAMBITA Andriamahasolo René
Diégo RAZAFINDRAZILY Zanaesy
Ambilombe LESOA Françoise Noeline
Antanamitarina ZANAMINO Josoa
Diégo II RAZAKAINA Herilala Tsimba
Diégo SAMBITSARA Louisette Simone
Analavory RABENARSON Eliane
Sahambavy RAZAFIARISOA Maria Joséphine
Antamiana Lalangina RAZAINJAFY Florine
Sahambavy RAZANATSOA Vallentine


Comment on GJLG Summit Madagascar – GBV Support

Your email address will not be published. Required fields are marked *