Business

Namibia: Saima Shivolo

“The key to success is lost without knowledge.” Saima Shivolo, a resident of Oshikuku, originally from Umbalanhu village in the Omusati region, is a married woman for 3 years and […]

October 4, 2018 Themes: Business | Care work | Gender equality Programs: Protocol @ work

Namibia: Kalista Tshivolo

Catering business called Wambingi, located in Okatana towards Oshakati 5km form Ongwendiva. She started by making traditional Marula juice to sell and get money. She realised that in her area […]

October 4, 2018 Themes: Business | Children | Drivers of Change | Gender equality Programs: Protocol @ work

Swaziland: Felicia Motinga

“I am an empowered woman and in control of my future. I do not need a man to depend on economically.” Felicia Motinga started a baking business called Brukaros Bakery […]

October 4, 2018 Themes: Business | Employment Programs: Protocol @ work

Botswana: Gakemotho Basimolodi

“Gender Links taught me to be independent, do for myself and not rely on someone else” ~Gakemotho Basimolodi When I first came across Gender Links in 2014 I was very […]

September 25, 2018 Themes: Business | Entrepreneurship Programs: Protocol @ work

Botswana: Lesego Montshosi

“My family is always by my side” I met Gender Links in 2014 when I started the entrepreneurship trainings but it is an even this year that I remember clearly. […]

September 25, 2018 Themes: Business | Drivers of Change | Entrepreneurship Programs: Protocol @ work

Botswana: Tuelo Keikeditse

“I helped them, they helped me. I succeeded because of them”~Tuelo Keikeditse I met Gender Links in 2014 but it was in 2015 that I had my memorable interaction with […]

September 25, 2018 Themes: Business | Drivers of Change | Economics | Education Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rahantaniaina Marie Louise

Natsoin’ny sefom-pokotany  teo aminay  ny tenako  ary nanotaniany  hoe ;mazoto ve ianareo , raha  hiofana  ny miralenta  miario ny zon’ny vehivavy  . Niisa telo zahay ny  tamin’izay  ary nasainy  nandeha teny […]

September 25, 2018 Themes: Business | Care work | Drivers of Change | Education | Gender equality Programs: Protocol @ work

Madagascar: Ranaivosonina Verosoa Patricia

Tamin’ny taoana 2014 nanomboka  nidina teny amin’ny commune  Manjakandriana  ny GL Nantsoiny   Mme  Marie  izahay  20 vavy zahay no  mba hifana  mahakasika  ny ady amin’ny herisetyra . Izaho  dia  renim-pianakaviana  […]

September 25, 2018 Themes: Business | Gender equality Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rahelibenja Harisoa Mamy Tiana

Anisan’ny vehivavy  niharan’ny herisetra  tao amin’ny  toka-trano  aho.                                                                                   Manan-janaka  3 lahy  aho , maditra  ny vadiko : manitsakits-bady  ary matetika  tsy  mody an-trano, ary niafarany  dia nadao  tanteraka ny  tokatrano  mihintsy.                                                                                               […]

September 25, 2018 Themes: Business | Children Programs: Protocol @ work

Madagascar: Rahantamalala Marie Charline

Manaraka ny fampiofanana izay naon’ny GL TANY Mahajanga tamin’ny taona 2014 tamin’ny fanatonako fitarainana nataoko tamin’ny C.D.E.F no nahatonga izao ho lasa mpiofana tamin’ny GL betsaka ny fahaizana amam-pahalalana azo […]

September 25, 2018 Themes: Business Programs: Protocol @ work