Prior to 2013, GL held separate Gender Justice and Local Government and Gender and Media Summits. Since 2013, GL and the Alliance have held annual SADC Gender Protocol@Work summits, bringing together work in all the ten theme areas of the Protocol. Gender Protocol Barometers have showcased practical examples of positive change from the ground. In 2016 GL carried out an analysis of SADC Protocol@Work summit entries on Sexual and Reproductive Health which can be viewed here. You can also download an analysis of case studies from 2017 and 2018 here.

How to search

You can search the case studies by country, category, year and language. You can choose a particular country or a particular year, or you can choose of combination of any of the 4 options. Click on the down arrow next to the option and make your choice. Then click on the search button and the results will display below.

The Women in Leadership project, by the University of Mauritius

The Women in Leadership project, by the University of Mauritius

The Women in Leadership project was born out of the vision of its three founders, who are academics in the Department of Law, at the University of Mauritius. They wanted to create a platform and safe space for effective discussions, awareness, research and implementation of gender focused initiatives and measures at the University of Mauritius […]

Kim Mungly – A councillor, social worker, social entrepreneur and activist in Batimarais.

Kim Mungly has been actively engaged in the projects and programmes of GL Mauritius. She has equally serve as a mentor for an entrepreneurship programme run by GL. Kim Mungly is a councillor under the District Council of Savanne. For the Voice and Choice Summit, Kim Mungly presented her NGO; the Medcare Academy which she […]

Fampanjakana ny miralenta sy ny fampandrosoana ary famongorana ny herisetra

Madagascar « Andao hifanome tanana amin’ny fampanjakana ny miralenta sy ny fampandrosoana ary famongorana ny herisetra mifototra amin’ny miralenta ho fampahefana ireo sokajin’olona rehetra ». Lehiben’ny Sampandraharaha miadidy ny Mponina sy fiahiana ara-Sosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy Lalangina ny tenako sady tompon’andraikitra regionaly ny fanamariana olona ato amin’ny Faritra Matsiatra Ambony. Milomano anatin’ny fitolomana ny zon’ny […]

Swaziland: Felicia Motinga

“I am an empowered woman and in control of my future. I do not need a man to depend on economically.” Felicia Motinga started a baking business called Brukaros Bakery in Berseba. The name of the bakery is derived from the prominent geological mountain feature and tourist attraction in the Karas region. It is situated […]

October 4, 2018 Themes: Business | Employment
Programs: Protocol @ work

Mauritius: Ms Bhurdool

The best experience that Ms Bhurdool has had with Gender Links (GL) has been the enriching and powerful lessons received from the village workshops she has attended. Bhurdool has been attending the workshops of GL since long and believes that these have helped her a great deal in becoming what she is today as she […]

September 19, 2018 Themes: Entrepreneurship | Feminism | Human Rights
Programs: Protocol @ work

Mamakhefu Ramaema-Sephokong Council COE

Cllr Mamakhefu Ramaema is a testimony that women can be empowered to lead through training. She also demonstrates the notion that if you empower a woman you have empowered the whole community. The Centres of Excellence for Gender in Local Government brings together all GL’s core programmes focusing these in local municipalities in each of […]

September 19, 2018 Themes: Drivers of Change | Education
Programs: Protocol @ work

Swaziland-eZulwini Town Board (Hhohho region)

Ezulwini (heaven) is one of the best kept valleys within the jurisdiction of Ezulwini municipality in the Hhohho region of the Kingdom of eSwatini. Ezulwini was declared a town in 1995 as the increased number of residents and businesses located within the town. Ezulwini has an estimated 540 homesteads housing approximately 1500 people. Ezulwini thrives […]

September 6, 2018 Themes: Health | HIV/AIDS
Programs: Gender and governance | Protocol @ work

Madagascar: Vehivavy Mandray Andraikitra Tosika Ho amin’ny Fampandrosoana, Tanora Mivoatsa

Asa taovolo namomboka ny taona 2012, asa toy ny asa rehetra ka mahavelona tsara raha toa ka hajaina sy kolokoloina tsara. Asa amin’ny ankapobeny natokana hoan’ny vehivavy nefa misy ihany koa ny lehilahy manao azy ho asa fivelomana . Raha aravina ho teny iray satria ahitana ny lahy sy ny vavy , ny mampiavaka an’ilay asa […]

August 23, 2018 Themes: Business | Economics
Programs: Protocol @ work

Madagascar: HANITRARINAIVO Mamy Patricia

“Fanofanana Zaitra ireo zatovovavy tambanivohitra nitsoaka an-daharana tany an-tsekoly kaominina Ambovombe centre, Manandriana mihoitra ara-toe-karena, Vehivavy sy ny fampandrosoana maharitra hoan’ ny fanjarian-tsakafo”. Fanofanana Zaitra ireo Zatovovavy nitsoaka an-daharana tany an-tsekoly avy amin’ireo kaominina sy distrika anatin’ny faritra Amoron’i Mania mba isian’ny fitoviana ara-toe-karena mitaha amin’ny lehilahy. Fitoviana ara-toe-karena mitaha amin’ny lehilahy ka amin’ny alalan’ny […]

August 23, 2018 Themes: Economics
Programs: Protocol @ work

Madagascar:RAHERIMALALA Marie Yvonne

“Vehivavy sy Lehilahy Mifanohana  Hampandroso, Fiarahamiasan’ny vehivavy sy ny lehilahy momban’ny filaminana sy fandriam-pahalemana ho antokin’ny fampandrosoana, Filaminana sy fandriam-pahalemana  mirindra”. Ny atao hoe filaminana dia avy amin’ny teny hoe lamina izany hoe zavatra efa mipetrapetraka, tsy azo kianina, tsy mampisavorivory saim-bahoaka, tsy misy korontana ary eken’ny be sy ny maro. Ny fandriam-pahalemana dia avy […]

August 21, 2018 Themes: Governance
Programs: Protocol @ work

Madagascar:BLE Velosoa Julien Victore

“Fanamafisana ny ezaka efa vita entina hanatratrarana ny tanjona napetraky    ny fanjakana ho amin’ny filaminana sy fandriam-pahalemana ary famongorana ny herisetra mianjady amin’ny mpiara-belona indrindra fa ny  vehivavy, Polisim-pirenena malagasy miasa ao amin’ny faritany Fianarantsoa sy ny kaominina manodidina, Fanjakana Malagasy vonona hiady amin’ny herisetra @ endriny rehetra mba hisian’ny fampandrosoana”. Ezaka nimasohako tamin’ny taona […]

August 21, 2018 Themes: Conflict | Constitutional and legal rights | GBV | Governance
Programs: Protocol @ work

Zimbabwe – SEXUAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE-CATCH THEM YOUNG

Bulawayo City Council is 122 years old, matters of sexual harassment a form of Gender Based Violence in the workplace have always been a taboo subject. The social and long term effects of the gender based violence of sexual harassment in the workplace has far reaching consequences. Sexual harassment to young people reduces their productivity […]

August 17, 2018 Themes: Gender equality | Governance
Programs: Protocol @ work