Fampiharana ny Fenitra iraisampirenena momba ny Miralenta sy ny Fampandrosoana

18 – 19 March 2013

View the press release. Download the Madagascar summit newspaper.